Właściwość rzeczowa

  • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie, o ustalenie – np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie – np. lokalu lub rzeczy)
  • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego)

w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału.

Rejestr zmian dla: Właściwość rzeczowa