Redakcja

Adres Redakcji BIP Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

ul. Kamiennogórska 26

60 - 171 Poznań

oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu Redakcyjnego

Magdalena Walichnowska Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Członek Zespołu

Beata Skibińska Kierownik Biura Obsługi Interesantów

Administrator BIP

Marian Skibiński Z-ca Kierownika Oddziału Informatycznego

Zespół Redaktorów Oddziałowych i Wydziałowych

w składzie Kierowników Oddziałów i Kierowników Sekretariatów Wydziałów.