Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina, ul. PCK 13 –  uprzejmie  informuje, że realizuje w latach 2019 -2021 projekt współfinansowany przez Ministra Sprawiedliwości pt. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,  świadkom  i osobom im najbliższym”. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, mediację, pomoc terapeutyczną i psychiatryczną, po uprzednim umówieniu. Ponadto dla osób uprawnionych zwracamy  koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej do Punktów Pomocy w Koninie,  Kazimierzu Biskupim, Kole, Słupcy i Turku,  koszty schronienia,  dofinansowania         do zakupu żywności, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wyjazd małoletniego na krótki wypoczynek. Ze środków Funduszu Sprawiedliwości uruchomiliśmy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie oraz Lokalne Punkty  w Kazimierzu Biskupim, Słupcy, Kole i Turku.

Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909 oraz telefony do osób pierwszego kontaktu w Koninie tel. 792 592 072,  
w Słupcy  tel. 792 592 027,  w Kole tel. 792 592 042, w Turku tel. 792 592 034  i w Kazimierzu Biskupim tel. 792 592 884.

 

http://tio.konin.pl/aktualnosci/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/

 

 

Rejestr zmian dla: Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem