Petycja z dnia 06.10.2018r. o udostępnienie materiałów informacyjnych ( wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Sądów Okręgowych oraz sędziom podległych Sądom Okręgowym Sądów Rejonowych

Rejestr zmian dla: Petycja z dnia 06.10.2018r. o udostępnienie materiałów informacyjnych ( wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Sądów Okręgowych oraz sędziom podległych Sądom Okręgowym Sądów Rejonowych