Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2007/20

  Sygn. akt I C 2007/2

  Postanowienie

  Dnia 20 października 2020r.

  Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  w Wydziale I Cywilnym w osobie Agnieszki Przybylskiej po rozpoznaniu  w dniu 20 października 2020 r. w Poznaniu  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicachprzeciwko Małgorzacie Drop (obecnie Bachman) o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego

  postanawia:

  1. uchylić wydany w sprawie nakaz zapłaty z dnia 25 listopada 2019r. pod sygn. akt I Nc 4157/19
  2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Małgorzacie Drop (obecnie Bachman) nr PESEL  79012705061 ostatnio zamieszkałej  w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 8/4  kuratora w osobie radcy prawnego  Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań   (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.)

  Starszy Referendarz sądowy
  Agnieszka Przybylska

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.21 do 2020.11.24

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 667/20

   IX Ns 667/20

   

  Ogłoszenie

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 9 października 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogusławie Stanisławie Resterny zmarłym w dniu 9 września 2014 roku w Wągrowcu, ostatnio zamieszkałym w Wirach.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.20 do 2021.01.21

 • Ogłoszenie w sprawie I N 808/20

  Sygn. akt: I N 808 /20

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Wicie Wawrzykiewiczu posiadającej nr PESEL 55112410737 zmarłego dnia 02 października 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Kolejowej 38 m 12”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.19 do 2021.01.20

 • Ogłoszenie w sprawie I N 794/20

  Sygn. akt: I N 794 /20           

  Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bernardzie Kujawa posiadającej nr PESEL 57082509691 zmarłego dnia 19 lipca 2020 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Komornikach przy ul. Poznańskiej 129”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.19 do 2021.01.20

 • Ogłoszenie w sprawie I C 192/20

  Sygn. akt I C 192/20

  Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 02 kwietnia 2020 r. w sprawie I C 192/20 z powództwa ENEA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przeciwko Mariuszowi Gołębiowskiemu o zapłatę zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Gołębiowskiego nr PESEL74052402431, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Sielskiej 20/6 kuratora w osobie radcy prawnego Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.).

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.19 do 2020.11.20

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 286/20

  „W dniu 12 października 2020 roku w sprawie I Ns 286/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłej Elżbiecie Tadyszak numer PESEL: 60112202446, córce Ireny i Bogumiła, zmarłej  02 lutego 2009r. w Poznaniu ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ul.  Poranek19b/6 Poznań

   

  Pouczenie

   

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.14 do 2020.11.17

 • Ogłoszenie w sprawie I C 1478/20

  Sygn. akt I C 1478/20

  Postanowienie

  Dnia 12 października 2020r.

   

   

  Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym w osobie Agnieszki Przybylskiej po rozpoznaniu  w dniu 12 października 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Polskie Koleje Państwowe Intercity Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przeciwko Anicie Książkiewicz o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

  postanawia:

  ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Anity Książkiewicz (poprzednio Baranowskiej)  nr PESEL  90062706062 ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu przy ul. Jesiennej 33/12 kuratora w osobie radcy prawnego  Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań Poznań  (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.)

  Starszy Referendarz sądowy

  Agnieszka Przybylska

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.14 do 2020.11.17

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 729/19

  Sygn. akt I Ns 729/19

   

  „Ogłasza się, że w dniu 08 października 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 729/19 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Antonim Soboczyńskim, zmarłym dnia 01 maja 2018 r. w Sierosławiu ostatnio zamieszkałym w Sierosławiu przy ul. Tenisowej 19.”

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.14 do 2021.01.15

   

   

 • Ogłoszenie w sprawie I C 193/19

  Sygn. akt I C 193/19

  Postanowienie

  Dnia 12 października 2020r.

  Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  w Wydziale I Cywilnym w osobie Agnieszki Przybylskiej po rozpoznaniu  w dniu 12 października 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Santander Consumer Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Sandrze Krzemień (poprzednio Baranowskiej) o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego  z miejsca pobytu pozwanego

  postanawia:

   

  1. podjąć zawieszone postępowanie;
  2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Sandry Krzemień (poprzednio Baranowskiej)  nr PESEL  89040500509 ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu przy ul. Kosińskiego 24/55  kuratora w osobie radcy prawnego  Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań Poznań  (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.)

             Starszy Referendarz sądowy

             Agnieszka Przybylska

    Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.14 do 2020.11.17

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 4068/19

  Sygn. akt IX Nc 4068/19/J

   

  Obwieszczenie

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 4068/19  toczy się postępowanie z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Małgorzacie Pawlak. Miejsce pobytu Małgorzaty Pawlak nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Małgorzaty Pawlak kurator w osobie  adw. Aleksandra Celmera (ul. Solna 9/5 61-736 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla Małgorzaty Pawlak  będą dokonywane kuratorowi.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.10.12 do 2020.11.13

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-21
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 2007/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-20
Publikacja w dniu:
2020-10-20
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 667/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 808/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 794/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 192/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1478/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 286/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 729/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 193/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Nc 4068/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1322/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 613/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 668/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 308/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-05
Publikacja w dniu:
2020-10-05
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Nc 4217/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-23
Publikacja w dniu:
2020-09-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 562/20, I Ns 284/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1612/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-16
Publikacja w dniu:
2020-09-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach IX Nc 4920/19, IX C 93/20, IX Nc 5728/18, IX Ns 415/20, IX C 2448/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 1253/19, I Ns 285/20, I Ns 1299/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-27
Publikacja w dniu:
2020-08-27
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 67/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1377/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 612/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 884/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie II Co 232/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 559/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-17
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 845/13
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1471/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1292/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 432/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
b/d