Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 97/18

  OGŁOSZENIE

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 97/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Oddział w Poznaniu przy udziale Roberta Siemińskiego, Marioli Filipiak, Klary Boguckiej, Joanny Boguckiej, Wiktorii Filipiak o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Siemińskiej, córce Leona i Marii, zmarłej 31 grudnia 2013 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu.

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.08.03 do 2020.11.04

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 585/19

  Sygn. akt I Ns 585/19

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                    

   

    „Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 585/19 zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego Zenona Nowaka, syna Albina i Stanisławy z domu Baraniak, urodzonego 15.06.1950 r. w Poznaniu, przed zaginięciem zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 37/10. Zaginiony ostatni raz widziany był pod koniec roku 1999 w Poznaniu, przebywał na terenie Poznania i Puszczykowa, gdzie zamieszkiwała jego matka, pojawiał się często na ul. Stolarskiej w Poznaniu. Wzywa się zaginionego Zenona Nowaka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek informację o losie zaginionego, aby w powyższym terminie zgłosiły się do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.24 do 2020.08.25

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 884/19

  Sygn. akt I Ns 884/19

  OGŁOSZENIE

  „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 884/19 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Marianie Kosmahl synu Ireneusza i Wacławy z domu Doroszkiewicz, zmarłym w dniu 17.04.2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Orzeszkowej. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.23 do 2020.10.23

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 232/20

  Sygn. akt II Co 232/20

   OGŁOSZENIE

   

       „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza w sprawie o sygn. akt II Co 232/20 o ustanowieniu dla dłużnika Tomasza Bujaka, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adw. Anny Turlej (adres do doręczeń: ul. Romka Strzałkowskiego 5/7 60-854 Poznań), w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzycieli: małoletnich Bruce Bujaka i Olivera Bujaka działających przez matkę Marzenę Dąbek oraz Burmistrza Miasta Puszczykowa prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Monikę Mosakowską, zarejestrowanej pod sygn. KMP 4/19”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.23 do 2020.08.24

 • Ogłoszenie w sprawie IX C 559/20

  Sygn. akt IX C 559/20

  OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX C 559/20  toczy się postępowanie z powództwa BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Damianowi Skowrońskiemu. Miejsce pobytu Damiana Skowrońskiego nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Damiana Skowrońskiego kurator w osobie  radcy prawnego Joanny Kopania  (adres: ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Damiana Skowrońskiego będą dokonywane kuratorowi.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.22 do 2020.08.24

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 845/13

  Sygn. akt  I Ns 845 /13

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.17 do 2020.08.17

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 121/20

   

  Sygn. I Ns 121/20

   

   

  OGŁOSZENIE

  o sporządzeniu spisu inwentarza

   

   

  W dniu 01-07-2020 roku w sprawie I Ns 121/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po Romualdzie Pemperze, synu Stefana i Pelagii, zmarłym 06-12-2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, legitymującym się numerem PESEL: 53121503770.

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Poznań, 01-07-2020 r.

  Ref. sąd. Marlena Zielińska


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.17 do 2020.08.18

   

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1471/19

  IX Ns 1471/19

   

  OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 8 lipca 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Miśkiewiczu posiadającym nr PESEL 58212213172 zmarłym dnia 19 maja 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.07.16 do 2020.10.16

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 884/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie II Co 232/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 559/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-17
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 845/13
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1471/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1292/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 432/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
b/d