Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 487/19

   

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie IX Ns 487/19 toczy się postępowanie z wniosku Powiatu Poznańskiego – Starosty Poznańskiego przy udziale Marcina Możdżera. Miejsce pobytu uczestnika postępowania Marcina Możdżera nie jest znane. Przedmiotem postępowania jest orzeczenie przepadku pojazdu marki Mazda 323 rej. PZ 2399S. W sprawie tej został ustanowiony dla uczestnika postępowania Marcina Możdżera kurator w osobie  r. pr. Joanny Kopania adres: ul. Naramowicka 217d/44, 61-611 Poznań i aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla uczestnika postępowania Marcina Możdżera będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.28 do 2020.01.02

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1077/19

   

  Ogłoszenie

   

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 1077/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Wandy Matuszewskiej i Stefana Matuszewskiego przy udziale Krystyny Regulskiej, Andrzeja Komendzińskiego, Henryka Komendzińskiego i Katarzyny Wiciak o stwierdzenie nabycia spadku po

  1/ Annie Nowak z domu Kurkowiak, córce Stanisława i Marianny, zmarłej 11 września 1985 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu;

  2/ Janie Nowaku, synu Walentego i Marianny, zmarłym 15 lipca 1979 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu.

  Miejsce pobytu uczestniczki Katarzyny Wiciak nie jest znane. W sprawie tej został ustanowiony dla Katarzyny Wiciak kurator w osobie adw. Pauliny Kąkolewskiej (adres: ul. Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań). Aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla w/w osoby będą dokonywane kuratorowi

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.28 do 2020.01.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 337/19

      IX Ns 337/19

   

   

  OGŁOSZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie IX Ns 337/19 toczy się postępowanie z wniosku Prezydenta Miasta Poznania reprezentowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przy udziale Angeliki Kołaczyńskiej. Miejsce pobytu uczestnika postępowania Angeliki Kołaczyńskiej nie jest znane. Przedmiotem postępowania jest orzeczenie przepadku pojazdu marki Ford Escort nr rej. PSZ 19749 na rzecz miasta Poznania. W sprawie tej został ustanowiony dla uczestnika postępowania Angeliki Kołaczyńskiej kurator w osobie  r. pr. Joanny Kopania adres: ul. Naramowicka 217d/44, 61-611 Poznań i aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla uczestnika postępowania Angeliki Kołaczyńskiej będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.28 do 2020.01.02

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 443/08

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział II Cywilny, działając w trybie art. 69321  k.p.c. oraz art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006, Nr 208, poz.1537 ze zm.), wzywa następców prawnych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Alkoholi „Agis” SA  z siedzibą w Toruniu, do odbioru depozytu w kwocie 3.815,19zł, przypadającego spółce – jako wierzycielowi – w wyniku podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lokalowej dłużników Grzegorza Dawidowskiego oraz Urszuli Dawidowskiej (KW Nr PO1P/00069777/2), w terminie 3 lat od niniejszego wezwania.

  Sąd poucza jednocześnie, że powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek następców prawnych, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego, a w sytuacji, gdy depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego  w zakreślonym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.02 do 2020.01.03

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych