Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Iwona Pisarek

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

IV piętro, pokój 4.02

tel. (61) 65-85-203

 

Sekretariat Oddziału Administracyjnego

IV piętro, pokój 4.03, 4.04, 4.05

tel. (61) 65-85-204, 205

fax: (61) 62-89-703

email: oddz.administracyjny@poznan-grunwald.sr.gov.pl

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

 

Do zakresu działania Oddziału administracyjnego należą(y) w szczególności:

 1. sprawy wewnętrznej organizacji Sądu; 
 2. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 3. sprawy kuratorów zawodowych oraz kuratorów społecznych;
 4. sprawy komorników sądowych;
 5. sprawy ławników, w tym zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;
 6. zapewnienie obsługi interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu;
 7. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 8. prowadzenia biura podawczego, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu; rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez Prezesa Sądu w instrukcji kancelaryjnej; przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja; organizacja ekspedycji przesyłek, w tym sprawy usług pocztowych i kurierskich świadczonych na rzecz Sądu;
 9. prowadzenie ewidencji depozytów oraz ewidencji pieczęci urzędowych Sądu;
 10. wszelkie sprawy związane z prowadzeniem magazynów dowodów rzeczowych, ksiąg dowodów rzeczowych (oraz wszelkiej dokumentacji z tym związanej);
 11. nadzór nad archiwum zakładowym;
 12. sprawy obiegu całej korespondencji w sprawach administracji i nadzoru;
 13. zapewnienie prawidłowości stosowania obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne komórki organizacyjne administracji sądowej lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie;
 14. zapewnienie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji;
 15. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania przedmiotów złożonych do Sądu lub zatrzymanych w związku z postępowaniem;
 16. prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesów Sądu;
 17. prowadzenie sekretariatu Dyrektora Sądu.

 

Biuro podawcze

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

Hol główny, pok. 33

tel. (61) 65-85-147

Godziny obsługi interesantów

poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30

 

Biuro podawcze

ul. Wawrzyniaka 40
60-923 Poznań
parter, pokój nr 1
tel. (61) 64 – 74 – 496
fax: (61) 62 – 89 – 720

Godziny obsługi interesantów

poniedziałek 7:30 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dowody Rzeczowe

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

IV piętro, pok. 4.04

tel. (61) 65-85-160

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

 

Archiwum zakładowe

Kierownik archiwum Aleksandra Skórcz

ul. Kamiennogórska 26

60-179 Poznań

parter, pok. 22

telefon: (61) 65-85-198

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

 

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Bartkowiak
Dokument z dnia:
2020-10-13
Publikacja w dniu:
2020-10-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Michał Pajor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-16
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-12-22
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d