Oddział Finansowy

Główna Księgowa Anna Nowaczyk

Kierownik Oddziału Finansowego Jolanta Markiewicz - Kaczanowska


Adres

60-179 Poznań, ul.Kamiennogórska 26 Pokój 4.09

Telefon (61) 65-85-190

E-mail: oddz.finansowy@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • w zakresie wynagrodzeń 61 65 85 191
 • w zakresie sum depozytowych, sum na zlecenie: 61 65 85 194
 • w zakresie rozrachunków z kontrahentami: 61 65 85 195
 • w zakresie wpłat i zwrotów nadpłat z konta dochodów budżetowych, zaliczek komorniczych: 61 65 85 194

Kasa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Komunikat

o braku możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e- znaków oraz

 zwrotu kwoty za niewykorzystane e- znaki opłaty sądowej

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych                 e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie, odpowiednio do zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

 

czynna:

poniedziałek godz. 7.40 do 17.00
wtorek - piątek godz. 7.40 do 15.00
przerwa: godz. 12.00 do 12.20

Kasa Sądu przyjmuje wpłaty tylko w gotówce PLN do wysokości nie przekraczającej 15 000 zł.

Zwroty nadpłat opłat sądowych z konta dochodów budżetowych, oraz zwroty sum depozytowych i niewykorzystanych zaliczek przekazywane są na podane konto bankowe lub w przypadku osób fizycznych nie posiadających konta bankowego przekazem pocztowym na adres wskazany w korespondencji.

Zwrotu wymienionych sum pieniężnych nie dokonuje się gotówką w kasie.

Konta bankowe Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

dla wpłat z tytułu:

 • dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, koszty, grzywny):

NBP O/O Poznań Nr 79 10101469 0071 8422 3100 0000

 • sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy):

NBP O/O Poznań Nr 19 10101469 0071 8413 9800 0000

Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW,
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL".

Informujemy, że wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej Bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złote wg. tabeli kursów NBP.

 • sum depozytowych - począwszy od 2015.01.01 (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty, wadia):

39 1130 1017 0021 1000 1090 0004 PLN

12 1130 1017 0021 1000 1090 0005 USD

93 1130 1017 0021 1000 1090 0002 EUR

23 1130 1017 0021 1000 1090 0001 CHF

66 1130 1017 0021 1000 1090 0003 GBP

Kod SWIFT: GOSKPLPW

Kod IBAN: PL

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2015r kasa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nie będzie realizować wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych. Wpłat środków na konta depozytowe należy dokonywać przelewem na wskazane numery rachunków bankowych.

PRZY KAŻDEJ WPŁACIE PROSIMY WPISAĆ SYGNATURĘ AKT SPRAWY, NR KD, IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym

BGK oPoznań Nr 39 1130 1088 0001 3100 3820 0006

*Przy każdej wpłacie należy podać sygnaturę sprawy NF*

Zadania oddziału finansowego

 • opracowanie projektu budżetu sądu,
 • wykonywanie budżetu sądu,
 • prowadzenie rachunkowości sądu,
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Michał Pajor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-01-14
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-12-22
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d