Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału Jacek Marciniak
Z-ca Kierownika Maja Klimczak-Plasecka

Adres

60-179 Poznań, ul.Kamiennogórska 26

Pokój 30

Telefon (61) 65-85-171/172

Fax (61) 62-89-708

E-mail: oddz.gospodarczy@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Zakres czynności

  • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
  • administrowanie nieruchomościami sądu,
  • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
  • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Michał Pajor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-12-22
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d