Informacja dotycząca przeprowadzania licytacji nieruchomości w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

      Przeprowadzanie licytacji nieruchomości w tutejszym Sądzie będzie odbywać się w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego wynikającego z sytuacji epidemicznej oraz ograniczonych możliwości lokalowych tutejszego Sądu – są to czynniki całkowicie niezależne od władz Sądu. Na chwilę obecną Sąd dysponuje salą o maksymalnej pojemności 12 osób (nie licząc sędziego i protokolanta), przy uwzględnieniu wymaganego dystansu społecznego 2 metrów pomiędzy osobami. W związku z niemożnością ustalenia z góry ilości osób zainteresowanych, które stawią się na posiedzenie w przedmiocie licytacji, liczba osób będzie monitorowana na bieżąco w dniu licytacji przy wejściu do Sądu przez pracownika kancelarii komorniczej i pracowników ochrony. Jeżeli wskazany powyżej limit osób zostanie przekroczony, komornik lub sędzia nadzorujący może podjąć decyzję o odwołaniu licytacji.

     Władze Sądu przepraszają za związane z tym niedogodności i proszą o zrozumienie zaistniałej sytuacji, na którą – jak wskazano powyżej – nie mamy żadnego wpływu. Podkreślenia wymaga, że władze Sądu zmuszone są uznać bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i interesantów za wartość wyższą aniżeli interes stron postępowania i osiągnięcie celów postępowania egzekucyjnego.

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca przeprowadzania licytacji nieruchomości w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu