Informacja dla osób głuchych

 

Na podstawie ustawy z dnia 19.08.2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824 j.t.) Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system języka migowego) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchych).

 Osoba uprawniona może złożyć wniosek  o skorzystanie ze świadczenia  ze wskazaniem metody komunikowania poprzez:

  • pocztę elektroniczną BOI  email: boi@poznan-grunwald.sr.gov.pl
  • fax - BOI  (61) 62-89-701
  • telefon - BOI  (61) 65-85-220, (61) 62-89-700, (61) 62-89-730  
  • pisemnie na adres - BOI ul. Kamiennogórska 26, 60-171 Poznań

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN winna być złożona na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przybyciem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 j.t.)

 

W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Zamówienia na świadczenie pozwalające na komunikowanie się

Rejestr zmian dla: Informacja dla osób głuchych