Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1199/19

  Sygn. akt I Ns  1199/19

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                    

   „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1199/19 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Eleonorze Kulce z d. Jenek, c. Fryderyka Jenka i Małgorzaty Jenek z d. Stępała, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, zmarłej dnia 22 września 1972 r. w Poznaniu. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.20 do 2020.05.21

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 11/19

  W dniu 29 stycznia 2020 r. w sprawie I Ns 11/19 wydano postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku po Łukaszu Leonie Dachterze (Dachtera), numer PESEL: 84012603059, synu Stanisława i Stanisławy, zmarłego dnia  17 kwietnia 2015r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Marcelego Mottego 5/24 w Poznaniu.

   

   POUCZENIE

   
   Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.19 do 2020.03.20

 • Ogłoszenie w sprawie I N 576/19

  Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 22-07-2019 roku w sprawie o sygn. akt I N 576/19 złożony został przez Izabelę Zipp wykaz inwentarza po Wiesławie Szedlbauerze, posiadającym nr PESEL 57070910991, zmarłym dnia 08-05-2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Olszynka 8/13.”

   

  POUCZENIE

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.13 do 2020.03.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 623/19

  Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 10-06-2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 623/19 złożony został przez Grażynę Hernes, Jarosława Hernesa i Tomasza Hernesa wykaz inwentarza po Witomierze Franciszku Hernesie, posiadającym nr PESEL 46050212699, zmarłym dnia 02-12-2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Piotra Ściegiennego 68B/1.

   

  POUCZENIE

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.11 do 2020.03.12

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 384/19

  W dniu 06-02-2020 roku w sprawie I Ns 384/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po Sławomirze Wąsowiczu, synu Jerzego i Alicji, zmarłym 22-02-2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Komornikach przy ul. 3 Maja 14 (PESEL: 66040304678).

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.11 do 2020.03.12

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1241/19

  IX Ns 1241/19

            Ogłoszenie

   

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Pawle Thomas posiadającego nr PESEL 74051301656 zmarłego w dniu  7 marca 2018 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Swoboda.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.10 do 2020.05.12

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1156/19

  IX Ns 1156/19

   

       Ogłoszenie

   

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 21 stycznia 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Jarzombek posiadającego nr PESEL 60092902136 zmarłego w dniu 24 czerwca 2019 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 2/8”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.10 do 2020.05.12

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1057/19

  IX Ns 1057/19

                                                                                                                      Ogłoszenie

   

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Nowak zmarłej w dniu 25 maja 2017 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.10 do 2020.05.12

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1058/19

   IX Ns 1058/19

                                                                                                                        Ogłoszenie


    „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystianie Bączkowskim posiadającego nr PESEL 94080808612 zmarłego w dniu  21 stycznia 2016 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Baranowie.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.10 do 2020.05.12

 • Ogłoszenie w sprawie IX C 2753/17

  OBWIESZCZENIE

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX C 2753/17 toczy się postępowanie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Włodzimierzowi Spera o zapłatę.

  Miejsce pobytu Włodzimierza Spera nie jest znane. W sprawie tej został ustanowiony dla Włodzimierza Spera kurator w osobie pana Jacka Rzepeckiego, pracownika Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, adres: ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań.

  Do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Włodzimierza Spera będą dokonywane kuratorowi.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.10 do 2020.03.11

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych