Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie II Co 443/08

    „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział II Cywilny, działając w trybie art. 69321  k.p.c. oraz art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006, Nr 208, poz.1537 ze zm.), wzywa następców prawnych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Alkoholi „Agis” SA  z siedzibą w Toruniu, do odbioru depozytu w kwocie 3.815,19zł, przypadającego spółce – jako wierzycielowi – w wyniku podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lokalowej dłużników Grzegorza Dawidowskiego oraz Urszuli Dawidowskiej (KW Nr PO1P/00069777/2), w terminie 3 lat od niniejszego wezwania.

    Sąd poucza jednocześnie, że powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek następców prawnych, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego, a w sytuacji, gdy depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego  w zakreślonym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami”.

     

    Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.02 do 2020.01.03

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych