Działanie BOI

Stanowiska w BOI

W Biurze Obsługi Interesanta na ul. Kamiennogórskiej 26 (pokój 32 – parter), znajdują się 3 stanowiska (łącznie ze stanowiskiem kierowniczym), obsługującym poszczególne piony: cywilno-egzekucyjny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, wyposażone w stały monitoring, natomiast na ul. Wawrzyniaka 40 (pokój nr 1 – parter) znajduje się 1 stanowisko obsługujące pion rodzinny i nieletnich.- stanowiące również obsługę Biura Podawczego.
Kierownik BOI jest osobą koordynującą pracę w BOI. Rozmawia także z interesantami w sprawach o zwiększonej problematyczności. W razie uzasadnionej potrzeby (przy zwiększonej liczbie interesantów) również obsługuje interesantów, w szczególności w sprawach cywilnych.

Sposób przyjmowania interesantów.

W BOI przed wejściem do pomieszczenia interesanci kierują się wskazówkami zamieszczonymi na elektronicznym ekranie usytuowanym przed wejściem.
W BOI priorytetem jest jak najkrótszy czas oczekiwania interesanta na profesjonalną obsługę poprzez udzielanie informacji, udostępnianie akt w celu ich przeglądania i sporządzanie fotokopii, wydawanie kserokopii i odpisów z akt sprawy łącznie z tytułami wykonawczymi.

Dane teleadresowe

ul. Kamiennogórska 26
tel. (61) 65 85 220,
(61) 62-89-700
(61) 62-89-730
fax (61) 62 89 701,
e-mail: boi@poznan-grunwald.sr.gov.pl
ul. Wawrzyniaka 40
tel. (61) 64 74 496, fax (61) 62 89 720,
e-mail: boi.waw@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Zadania Kierownika BOI

  • nadzór nad pracą BOI,
  • opracowywanie sprawozdań z działalności BOI – za okresy miesięczne, kwartalne i roczne,
  • opracowywanie zakresów czynności,
  • udzielanie odpowiedzi na e-maile w BOI,
  • przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia,
  • wydawanie zamówionych orzeczeń,
  • przyjmowanie interesantów w sprawach konfliktowych,
  • przyjmowanie interesantów.

Odpowiadanie na e-maile w BOI

Na e-maile przychodzące do BOI odpowiada Kierownik BOI. Odpowiedzi udzielane są w miarę możliwości na bieżąco. Podczas nieobecności Kierownika odpowiedzi udziela osoba wyznaczona przez Kierownika Oddziału Administracyjnego.

BOI a porady prawne

W BOI nie udziela się porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez Interesanta. Celem porady prawnej jest udzielanie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia przez Interesanta przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy lub polega na sporządzeniu w sprawie projektu pisma procesowego.

UWAGA!
Dodatkowe, wiążące informacje znajdują się w Regulaminie na podstawie, którego BOI działa.

 

Rejestr zmian dla: Działanie BOI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Walichnowska
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Walichnowska
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Krzysztof Matusiak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-11-27
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-02-24
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d