Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 80/1

  OGŁOSZENIE

   

  „Starszy referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 80/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Ściborze Radomskim, zmarłym dnia 09 lipca 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. P. Włodkowica„

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.18 do 2018.05.18


   

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4309/17

   Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 4309/17 z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko Łukaszowi Stachowiakowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 28 września 2017 r. wobec Łukasza Stachowiaka i zawieszeniu postępowania w powyższym zakresie na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4585/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 4585/17 z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko Małgorzacie Szubert  o zapłatę zostało wydane postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 16 października 2017 r. wobec Małgorzaty Szubert i zawieszeniu postępowania w powyższym zakresie na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 209/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 209/17 z powództwa FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Jerzemu Trzeciakowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 30 stycznia 2017 roku.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16