Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 214/19

  „W dniu 18 maja 2019 roku w sprawie I Ns 214/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłej Emilii Pietrzyńskiej numer PESEL: 26062707628, córce Franciszka i Józefy, zmarłej  28-05-2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 19/1.

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.24 do 2019.06.25

 • Ogłoszenie w sprawie I C 1011/19

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie I C 1011/19 z powództwa Prometeusz Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przeciwko Tadeuszowi Wasielewskiemu o zapłatę zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tadeusza Wasielewskiego nr PESEL  48102208814,  ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu os. Zwycięstwa 20/5 kuratora w osobie radcy prawnego Joanny Kopania ul. Naramowicka 217D/44, 61-611 Poznań.    (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.)

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.21 do 2019.06.25

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 277/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 9 maja 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Pachockim posiadającym nr PESEL 54012612313 zmarłym dnia 3 marca 2013 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 23/4”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.21 do 2019.06.24