Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 3357/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 2 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 3357/17 z powództwa Miasta Poznań Zarządu Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu przeciwko Maciejowi Kijakowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 27 lipca 2017 r.

  Pouczenie: Skargę wnosi się do Sądu w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.20 do 2018.03.20

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 3087/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 2 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 3087/17 z powództwa Miasta Poznań Zarządu Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu przeciwko Dariuszowi Szmitowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 18 lipca 2017 r.

  Pouczenie: Skargę wnosi się do Sądu w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.20 do 2018.03.20

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 3529/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 6 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 3529/17 z powództwa Miasta Poznań Zarządu Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu przeciwko Annie Nowak o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 31 lipca 2017 r.

  Pouczenie: Skargę wnosi się do Sądu w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.20 do 2018.03.20