Ogłoszenie w sprawie II Co 3920/17

2017-10-11

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny w sprawie II Co 3920/17 zawiadamia, że w postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie pieniężne z wniosku wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie prowadzonym przez
Piotra Tomaszewskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z nieruchomości położonej w Komornikach, stanowiącej działkę nr 1005/61 i objętej księgą wieczystą nr PO2P/00190375/8, ustanowiono dla dłużnika Pawła Gorgonia, nieznanego z miejsca pobytu, kuratora w osobie adw. Anny Konrady – adres do doręczeń Poznań ul. Mickiewicza 18a/3.

 

 Ogłoszenie będzie zamieszczone od  11.10.2017 do 11.11.2017

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie II Co 3920/17