Ogłoszenie w sprawie I Ns 59/17

2017-06-06

OGŁOSZENIE

 

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 59/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Bartczyszynie, zmarłym dnia 24 marca 2015 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Junackiej 11/19

 

Ogłoszenie będzie zamieszczone od 06.06.2017 do 07.07.2017

 

Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 59/17