Ogłoszenie w sprawie I Ns 212/17

2017-06-14

OGŁOSZENIE

 

Referendarz Sądowy Sadu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 09 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 212/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Agnieszce Sostenes-Brązert, zmarłej dnia 29 grudnia 2012 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu.

 
 

Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mają pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 212/17