Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1206/18

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 1206/18 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po Andrzeju Rudolfie Antonim Fiedlerze nr Pesel 28112601214, zmarłym dnia  16 grudnia 2016r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”.

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą  złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.04 do 2019.06.05

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 65/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział
  IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 65/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Piesio, synu Władysława i Apolonii, zmarłym 09 września 2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu;

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.01 do 2019.06.02

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1233/18

   „Ogłasza się, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1233/18 do tutejszego sądu złożono wykaz inwentarza  po Teresie Kurowskiej PESEL 46021910463, zmarłej dnia 11 czerwca 2018 roku w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Kolejowej 33/17.”

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy,  albo wykonawcy testamentu  lub wierzyciele  mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie  spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.02.25 do 2019.05.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1123/17

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 1123/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Jarosława Tyczyńskiego przy udziale Krzysztofa Tyczyńskiego, Tomasza Tyczyńskiego, Pawła Tyczyńskiego, Małgorzaty Skorża o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Khoury, córce Karola i Zofii, zmarłej dnia 18 kwietnia 2012 r. w Tehwitat El-Nahr, dystrykt Baabda w Libanie, ostatnio tam stale zamieszkałej oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Tyczyńskiej, córce Karola i Zofii, zmarłej dnia 15 czerwca 2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, w tym zwłaszcza spadkobierców Simona Suleimana Khouri (spadkobiercy ustawowego Danuty Khoury), aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.02.04 do 2019.05.05

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1366/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Danucie Schmidt posiadającej nr PESEL 59071410302 zmarłej dnia 27 grudnia 2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 23/2”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.04.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1078/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 9 stycznia 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Chudzińskiej - Marszałł posiadającej nr PESEL  22032701621 zmarłej dnia 30 czerwca 2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Laudańskiej 17”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.04.25

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2139/16

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 2139/16 toczy się postępowanie z wniosku NPL FIN Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Julii Wójcik, córce Ignacego Gajewskiego i Mieczysławy, zmarłej w dniu 01 stycznia 2011 r. w Żyrardowie, ostatnio stale zamieszkałej w Grodzisku Mazowieckim. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.23 do 2019.04.24

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 691/17

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 691/17 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Adamczyk  i Janusza Adamczyka o stwierdzenie nabycia spadku przedmiotu zapisu windykacyjnego (własności lokalu) po Janinie Nowak z domu Gładyszewskiej, córce Hieronima i Heleny z domu Kopielskiej, zmarłej w dniu 25 maja 2017 r. w Poznaniu, ostatnio stałe zamieszkałej w Poznaniu na ul. Mottego. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.23 do 2019.04.24