Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 702/16

  Ogłoszenie

   „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 702/16 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Poznań o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Leszku Szafarek, synu Eugeniusza i Barbary, urodzonego 3 stycznia 1956 r. w Poznaniu, a zmarłego 2 lutego 2012 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Marka Leszka Szafarek, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   SSR Dominik Redliński

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 13.02.2018 do 13.05.2018

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 14/18

  Ogłoszenie

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Andrzeju Przybylaku posiadającym nr PESEL 46061505690 zmarłym dnia 9 stycznia 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Przeźmierowie przy ul. Sadowej 23”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 07.02.2018 do 07.05.2018

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1177/16

  OGŁOSZENIE

   „ Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 1177/16 z wniosku Miasta Poznań o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Janinie Petrykowskiej, zmarłej w dniu 30.10.2004 roku w Śremie, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu wzywa spadkobierców Zofii Janiny Petrykowskiej aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.

   

  SSR Katarzyna Dyrduł - Meissner

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 29.01.2018 do 29.04.2018

   

   

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych