Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 403/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Małgorzacie Kapitaniuk posiadającej nr PESEL 55110210643 zmarłej dnia 21 września 2015 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 771/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Piotrze Ratajczaku posiadającym nr PESEL 79091312192 zmarłym dnia 21 maja 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Konarzewie”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

                

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1029/17

  „ Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 1029/17Zygmunta Biegańskiego, Stanisława Biegańskiego, Aliny Borowczyk, Sylwii Waligórskiej, Piotra Biegańskiego, Renaty Szczepańskiej, Anety Owczarzak, Bronisława Chodakowskiego, Tomasza Chodakowskiego, Anny Chodakowskiej, Christiana Kociemby przy udziale Zofii Kociemba, Józefa Kociemby Angeliki Kociemba , Kingi Miszczak, Towarzystwa Salezjańskiego Inspektoria Krakowska  Skarbowi Państwa – Straty Poznaskiego, Gminy Stęszew, Gminy Miasto Poznań o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Ewaryście Czapskim, zmarłym w dniu 09.06.1958 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu wzywa spadkobierców  Józefa Ewarysta Czapskiego aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.04.09 do 2019.10.10

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych