Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 491/18

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 491/18

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 491/18 toczy się postępowanie z wniosku Enea S.A. w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Sznajder z domu Matuszak, córce Franciszka i Michaliny z domu Kapusta, zmarłej w dniu 28.12.2015 r. w Szczecinku, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu na ul. Strzelińskiej. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.04 do 2020.01.04

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1293/18

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1293/18

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1293/18 toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Kasprzaku synu Krzysztofa i Bożeny z domu Ławniczak, zmarłym w dniu 11.05.2016 r. w Gnieźnie, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Grochowskiej. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.04 do 2020.01.04

 • Ogłoszenie w sprawie I N 502/19

  Poznań, dnia 30.09.2019 r

   

  OGŁOSZNIE

  „Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu  04 lipca 2019  roku w sprawie o sygn. akt I N 502/19  został złożony przez małoletniego Maxymiliana Owedyka wykaz inwentarza   po Zdzisławie Owedyku, posiadającym nr PESEL: 44052703450, zmarłym dnia 28 października 2016r. roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Skryta 15/4a”

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, wykazie inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza, wykazie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.10.01 do 2019.11.06

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 795/19

  OGŁOSZENIE

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 795/19 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Tomczak przy udziale Ewy Stasiuk, Marka Stasiuka, Marioli Stasiuk, Izabeli Stasiuk, Jacka Pawłowskiego, Ewy Pawłowskiej, Barbary Plucińskiej. Miejsce pobytu Barbary Plucińskiej nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Rakockiej i Janinie Rakockiej. W sprawie tej został ustanowiony dla Barbary Plucińskiej kurator w osobie adw. Pauliny Kąkolewskiej (adres: ul. Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań). Aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla w/w osoby będą dokonywane kuratorowi.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.25 do 2019.10.28

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1075/19

   

  IX Ns 1075/19

   OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 5 września 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Przemysławie Biednym posiadającym nr PESEL 57021702334 zmarłym dnia 12 lutego 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.12 do 2019.12.13

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1084/18

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1084/18

   

   

  OGŁOSZENIE

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1084/18 toczy się postępowanie z wniosku Enea S.A. w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Złotosz, synu Erwina i Kazimiery z domu Wachowiak, zmarłym w dniu 30.09.2016 r. w Przybrodzie, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Kordeckiego. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.12 do 2019.12.13

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/19

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 154/19

   

   

  OGŁOSZENIE

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 154/19 toczy się postępowanie z wniosku Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kubickim, synu Tomasza i Stanisławy z domu Nawrockiej, zmarłym w dniu 11.02.2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Brzask. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.03 do 2019.12.04

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 671/17

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 671/17

   

   

  OGŁOSZENIE

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 671/17 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Lechniaka o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Macioszczyk - Wierzbińskiej, córce Szymona Podolskiego i Józefy, zmarłej w dniu 13 grudnia 2002 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu, na ul. Kowalewickiej. Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.03 do 2019.12.04

 • Ogłoszenie IX Ns 103/18

  IX Ns 103/18

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 103/18 z wniosku Gminy Chorzów o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Dudkowiaku, synie Tadusza i Barbary, zmarłym w dniu 22.06.2015 roku w Koninie, ostatnio stale zamieszkałym w Chorzowie wzywa spadkobierców Krzysztofa Dudkowiaka aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.27 do 2019.11.28

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 841/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 30 lipca  2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefani Jakubowskiej posiadającej nr PESEL 28081102147 zmarłej dnia 7 lutego 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.12 do 2019.11.13

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych