Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 660/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Mieczysławie Kosmowskim posiadającym nr PESEL 29120804259 zmarłym w dniu 7 grudnia 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Hetmańskiej 14/2”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.20 do 2018.12.20

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 228/18

  IX Ns 228/18                                              

   

  Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 228/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Dopiewo o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Kulpińskiej, urodzonej 10 marca 1913 r. w Miławie, a zmarłej 18 lutego 1969 r. w Palędziu i tam ostatnio stale zamieszkałej. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Janiny Kulpińskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.18 do 2018.12.18

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 787/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 5 września 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Kołodziejczak posiadającej nr PESEL 29060608243 zmarłej dnia 29 kwietnia 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Bogusławskiego 18/7”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.10 do 2018.12.10

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 539/18

    Ogłoszenie

   

  „W dniu 3 września 2018 roku w sprawie IX Ns 539/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłym Jacku Marii Wierzchowieckim, numer PESEL: 44063001176, synu Marii i Mariana, zmarłym
  1 września 2015 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Chybach przy
  ul. Cedrowej 48.

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.10 do 2018.10.10

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1865/16

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 01 lutego 2017 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Lidii Annie Szych, zmarłej dnia 19 maja 1993 roku w Lille (Francja), ostatnio zamieszkałej w BullylesMines (Francja)”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.17 do 2018.11.17

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 260/18

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 260/18 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po Franciszku Letkiewicz nr Pesel 52021710255 , zmarłym dnia  08 stycznia 2017r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Rybnickiej ”.

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą  złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.01 do 2018.11.01

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 324/18

  Sygn. akt IX Ns 324/18

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Mariuszu Wita
  posiadającym nr PESEL 62072309355 zmarłym dnia 13 lipca 2017 roku w Dusznikach, ostatnio zamieszkałym
  w Poznaniu przy ul. Bukowskiej45B/11

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.18 do 2018.10.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 131/17

       „ Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu , Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn.. akt I Ns 131/17 został zarejestrowany, złożony przez Grażynę Gassem-Wasik, wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 10 grudnia 2016r. Macieju Stefanie Wasiku ( PESEL 50060302359) , ostatnio zamieszkały, w Poznaniu, przy ul. Grabowskiej

   

         Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2019.01.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 81/18

  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 81/18 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Walczewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Ulatowskiej, urodzonej 14 maja 1924 r. w Gostyniu, a zmarłej 30 grudnia 2017 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Katarzyny Walczewskiej, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.10.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 405/18

  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 405/18 toczy się postępowanie z wniosku Santander Consumer Bank S. A. z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Benonie Plura, urodzonym 2 maja 1946 r. w Chodzieży, a zmarłym 28 grudnia 2014 r. w Poznaniu i ostatnio zamieszkałym w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Benona Plura, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.10.02

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych