Język migowy

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach usprawniających komunikowanie się (Dz.U. 2011r., Nr 209 poz. 1243) Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu udostępnia swoje usługi dla osób uprawnionych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

  • poczta elektroniczna – BOI (boi@poznan-grunwald.sr.gov.pl)– można przesłać zamówienie na usługę, zapytania,
  • fax ( 61 65-85-221),
  • strona internetowa (www.poznan-grunwald.sr.gov.pl),
  • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN, która to możliwość będzie zrealizowana poprzez złożony wniosek (pobierz) przez osobę uprawnioną (zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową tut. Sądu) na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym przybyciem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Sąd zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Rejestr zmian dla: Język migowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Marian Skibiński
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-06
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Magdalena Nowicka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-06
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d