Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 1384/18

  Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny w sprawie II Co 1384/18 zawiadamia, że w postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie pieniężne z wniosku wierzycieli Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie i Skarbu Państwa – Starosty Poznańskiego prowadzonym przez Artura Kaczmarka – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu pod sygn. akt Km 1/17, Km 2924/17, Km 18/18 i Km 19/18 ustanowiono dla dłużnika Manvela Grigoryana (Manvel Grigoryan), nieznanego z miejsca pobytu, kuratora w osobie r. pr. Aleksandry Orywał – adres do doręczeń Poznań ul. Poznańska 36a/1.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.08.02

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 131/17

       „ Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu , Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn.. akt I Ns 131/17 został zarejestrowany, złożony przez Grażynę Gassem-Wasik, wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 10 grudnia 2016r. Macieju Stefanie Wasiku ( PESEL 50060302359) , ostatnio zamieszkały, w Poznaniu, przy ul. Grabowskiej

   

         Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2019.01.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 65/18

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Piesio, zmarłym 09.IX.2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.08.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 81/18

  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 81/18 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Walczewskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Ulatowskiej, urodzonej 14 maja 1924 r. w Gostyniu, a zmarłej 30 grudnia 2017 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Katarzyny Walczewskiej, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.10.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 405/18

  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 405/18 toczy się postępowanie z wniosku Santander Consumer Bank S. A. z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Benonie Plura, urodzonym 2 maja 1946 r. w Chodzieży, a zmarłym 28 grudnia 2014 r. w Poznaniu i ostatnio zamieszkałym w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Benona Plura, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.10.02

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 180/18

  „Ogłasza się, że w dniu 09 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 180/18 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dariuszu Pawlaczyk, zmarłym dnia 15 września 2001 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Pogodnej 60/28”.

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.29 do 2018.09.29

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 325/15

  „Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 18 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 325/15 złożony przez Remigiusza Lisa wykaz inwentarza   po Barbarze Łucji Grewling - Lis, posiadającym nr PESEL 59102909100, zmarłej dnia 17 października 2014 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.19 do 2018.07.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 983/17

  Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu10 października 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 983/17 złożony przez Grażynę Fiszbach i Alicję Wójtowicz wykaz inwentarza   po Ryszardzie Dembińskim, posiadającym nr PESEL 40080100315, zmarłym dnia 19 lipca 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. K. Arciszewskiego 35c/6.

   

  Pouczenie: Każdy kto potrzebę dostatecznie uzasadni może zapoznać się z wykazem inwentarza ( art. 6381 § 3 pkt 1k.p.c.) Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza( art. 6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c.).

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.19 do 2018.07.19

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 263/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Łuczaku, nr PESEL 63050100632 zmarłym 19 października 2011 roku w Łące (Łąka), ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.19 do 2018.09.19

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 183/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 18 maja 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Ziętek posiadającej nr PESEL 43052504887 zmarłej dnia 6 lutego 2017 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.29 do 2018.08.29

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych