Aktualności

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1367/18

     „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Danucie Schmidt posiadającej nr PESEL 59071410302 zmarłej dnia 27 grudnia 2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 23/2”

    Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

Rejestr zmian dla: Aktualności